Yhteiskunta- ja ympäristövastuu

Ympäristöstä välittävä yritys

Ympäristöystävällisyys ja -vastuu on Kuljetus Kovalainen Oy:lle tärkeä ja siksi arkinen asia: vastuunkanto on sisäänrakennettu osa jokapäiväistä työntekoa – itsestäänselvyys! 
Katso täältä, mitä ympäristöstä välittäminen Kovalaisella käytännössä tarkoittaa.


Kuljetus Kovalainen apuna elämässä

Kummilapsi Bosnia ja Hertsegovinassa
Haluamme auttaa myös kaukana olevia avuntarvitsijoita. Yhtiömme päätti ottaa kummilapsen lähetysjärjestö Fidan kautta, jonka perustana on YK:n lapsien oikeuksien yleissopimus.  Fida International on sitoutunut suomalaisten kummijärjestöjen yhteiseen eettiseen ohjeistoon. Kummitoiminta on yksi tapa tehdä kestävää kehitysyhteistyötä. Työn keskeisenä ajatuksena on konkreettisella tavalla huomioida lasten asemaa ja oikeuksia. Lue lisää järjestöstä ja perheestä kummiesittelystämme.