Tiimit ja työtehtävät

Mitä me teemme työpäivän aikana?

Meitä on täällä parisataa kuljetusalan tekijää, joista suurin osa toimii jakeluautonkuljettajana. Osa työskentelee toimistossa, ajojärjestelyssä tai terminaalityössä.

Kehitämme yritystämme jatkuvasti ja keskeinen kohde on henkilöstö ja sen hyvinvointi. Viime vuosina henkilöstön määrä on kasvanut tasaisesti, ja suuri joukko alan ammattilaisia on saanut Kovalaisesta turvallisen, vakituisen ja kokoaikaisen työpaikan.

Tutustu erilaisissa tehtävissä toimivien työntekijöidemme tarinoihin:

 

2Sami ”Ykä” Suo-Yrjö, terminaaliesimies

15 vuotta Kovalaisella työskennellyt Sami ”Ykä” Suo-Yrjö on edennyt työuransa aikana autonkuljettajasta ajojärjestelyn kautta esimiestehtäviin. Yrittäjäasenteella varustettu Sami ei hätkähdä kiirettä eikä tingi palvelualttiudesta tiukankaan paikan tullen. Kyky kuunnella henkilöstöä on kehittynyt vuosien varrella. Yhteistyö vähentää epäselvyyksiä ja pitää työn sujuvana.

”Tehtäviini kuuluu työaikojen suunnittelu ja niiden toteuman seuranta ajojärjestelyn kanssa ts. pyörien pitäminen liikenteessä joka päivä. Henkilöstöstä ja kalustosta huolehtiminen kuuluu myös jokapäiväiseen toimintaan. Tehokkaalla reittisuunnittelulla, toimimalla ajojärjestelyn tukena sekä kannustamalla henkilöstöä tekemään parhaansa, saavutetaan myös taloudellinen näkökulma kaikkien työssä.”

Pirta Melaluoto, talouspäällikkökoval_pirta_koivuniemi

Toimiva taloushallinto on ostajan etu

”Olen toiminut Kuljetus Kovalainen Oy:n talouspäällikkönä vuodesta 2003 saakka. Yhtiömme kaikki hallinnon työt hoidetaan Pellossa Kauppatie 36:ssa myyntitiimimme kanssa samoissa tiloissa.

Talouspäällikkönä vastaan yhtiön hallinnollisista tehtävistä. Vastuullani on eri toimintojen kehittäminen ja lainmukaisuudesta huolehtiminen hallinnon näkökulmasta.
Päivittäisiin töihini kuuluu muun muassa vastuu rahaliikenteestä sekä osto- ja myyntireskontran hoitaminen. Tänä päivänä kirjanpito kerääntyy oheisjärjestelmistä, joita ylläpidän ja tarkistan niiden tietosisällöt.

Verotukselliset asia kuuluvat minun vastuualueeseeni, joten vastaan eri ohjelmistojen ohjaustietojen päivittämisestä ja oikeellisuudesta. Taloushallintomme oikeellisuus antaa ostajalle turvan luotettavasta yhteistyökumppanista. Kuulumme Luotettava kumppani -palveluun, josta voi tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset todistuksemme.

Talouspäällikkönä näen yhtiön toiminnan hyvin kokonaisvaltaisesti. Kaikki yhtiön sisällä tehtävät toimet heijastuvat jollain tavalla taloushallintoon. On vaikeaa löytää asia, joka ei kulkeudu taloushallintoon. Teen työtäni yhteistyössä avainhenkilöidemme kanssa, ja kaikessa tekemisessä huomioimme asiakkaille antamamme palvelulupauksen.

Raportointi on yksi tärkeä osa työtäni. Raportoinnista on etua myös asiakkaalle, joka saa tarvittaessa ostoistaan tiedot haluamaltaan ajalta, ja laskutus on oikeaa ja oikea-aikaista.

Tavoitteenani on tehdä yhteistyöstä toimivaa, helppoa, varmaa ja luotettavaa. Toivon, että onnistun yhtiömme puolesta helpottamaan myös asiakastamme hänen ”paperitöissään”.”

koval_hannu_makiporholaHannu Mäkipörhölä, myyntipäällikkö

Kuljetuspalvelun ostosta kumppanuuteen

”Aloitin Kuljetus Kovalainen Oy:n myyntipäällikkönä vuoden alusta. Fyysinen toimipisteeni sijaitsee Pellossa Kauppatie 36:ssa asiakaspalvelumme ja hallinnon yhteydessä. Myyntipäällikkönä vastaan yritysasiakkaistamme, asiakaspalvelumme toimivuudesta sekä myynnistä.

Päivittäisiin töihini kuuluu myynninseurannan lisäksi aktiivinen asiakassuhteiden hoito ja uusasiakashankinta. Palvelemme koko Suomea, joten matkapäiviä kertyy vuodessa paljon. Minut tavoittaakin varmimmin auton ratin takaa puhelimesta.

Myyntipäällikön tehtävä on näköalapaikka, jossa pääsee tekemään yhteistyötä jokaisen palveluketjumme osa-alueen kanssa asiakkaiden, kuljettajien ja terminaalihenkilöstön kautta aina toimituksen vastaanottavalle asiakkaalle saakka. Jokaiselta osa-alueelta saan valtavasti käytännön hyviä vinkkejä, joiden perusteella voin kehittää palveluamme ja toimintaamme asiakkaitamme palvelevampaan suuntaan.

Minun kirkkain päämääräni on kehittää asiakkaidemme välistä yhteistyötä kumppanuudeksi, jolloin me olemme luontainen osa asiakkaidemme päivittäistä menestymistä liiketoiminnassaan!”

Asiakaspalvelijan työ

”Työn hektinen syke lisää työpäivän mielenkiintoa.”

”Olemme neljän hengen asiakaspalvelutiimi ja työskentelemme Pellon toimipisteessä. Palvelemme arkipäivisin henkilökohtaisesti ja web-palvelun avulla ympäri vuorokauden. Asiakaskontaktimme tapahtuvat puhelimitse, sähköpostilla sekä netin kautta tulevilla kuljetustilauksilla. Pääosin asiakkaiden yhteydenotot ovat noutotilauksia. Lisäksi meiltä tiedustellaan kuljetusaikatauluja, rahtihintoja, reittejä ja monenlaista kuljetukseen liittyvää. Kaikki päivät ovat keskenään erilaisia, mikä asettaa mukavasti haastetta. Koemme aitoa halua olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja se on yksi perusta työssä viihtymiselle ja siinä onnistumiselle.

Työ on usein luonteeltaan hektistä, sillä tilanteet ja asiakkaan kuljetuspalvelun tarpeet tulevat nopeasti ja ne pitää myös ratkaista nopeasti. Tämä tekee työstä mielenkiintoisen. Kun onnistumme ratkaisemaan asiakkaan joskus yllättävänkin nopean kuljetustarpeen, positiivinen palaute tulee saman tien ja se motivoi hienosti!

Asiakaspalvelutehtävissä paras kiitos työstä on tyytyväinen asiakas.

Erityisen hienona asiana Kovalaisella pidämme hyvää yhteishenkeä. Töihin on aina mukava tulla ja päivät kuluvat nopeasti. Työtä saa tehdä itsenäisesti ja saamme olla aktiivisessa yhteistyössä ajojärjestelijöiden kanssa. Yhteistyöllä saamme palvelun suoritettua onnistuneesti koko toimitusketjussa.

Meillä kehitetään toimintatapoja ja järjestelmiä, mutta mikä tärkeintä – ei unohdeta ihmisläheistä otetta työhön.”

Päivi Väliaho, palkanlaskija Kovalainen_2338

”Toimin Kuljetus Kovalainen Oy:n palkanlaskijana. Työtehtäviini kuuluvat palkkahallinnon monipuoliset työtehtävät sekä ostolaskujen käsittely kierrätyksestä kirjanpitoon.

Tulin Kovalaiselle ensin määräaikaiseksi ja siitä sitten paikkani vakinaistettiin. Sain mukavan vastaanoton ja perusteellisen työhönperehdytyksen, mikä auttoi alkuajoista selviytymisessä. Mielestäni minulla kävi tuuri, että pääsin Kovalaiselle töihin, vaikka se edellytti muuttoa Kolarista Pelloon. Näinä aikoina on lottovoitto saada työpaikka.

Olen ollut Kuljetus Kovalainen Oy:n palveluksessa vuodesta 2005 ja työ on yllättänyt monipuolisuudellaan: se on haastavaa ja mielenkiintoista, ja viihdyn työssäni sitä paremmin, mitä enemmän kertyy osaamista ja kokemusta. Yksikään työpäivä ei ole samanlainen kuin muut.

Pellon toimistossa on hyvä työn tekemisen henki, sekä reilu ja välitön meininki. Täällä ei työkavereita jätetä pulaan.”

Palkanlaskija on henkilöstön tärkein yhteistyökumppani. Asioita ei voida jättää roikkumaan, sillä palkan oikeellisuus ja oikea-aikaisuus on työntekijöille tärkeä työasenteen ylläpitäjä. Henkilöstön työasenne näkyy asiakkaille jokaisena päivänä.

”Hyvä työasenne johtaa hyvään asiakaspalveluun. Tähän asenteeseen pääsen osaltani vaikuttamaan oman työni kautta.”

Jari Yrjänheikki, ajojärjestelijä5

”Aloitin työt Kuljetus Kovalainen Oy:ssä keväällä 2002. Alun perin tarkoituksenani oli olla töissä kesän ajan mutta se sama kesä jatkuu edelleenkin. Aloitin työt autonkuljettajana, mistä olen siirtynyt ajojärjestelijän toimeen. Työn ohella olen suorittanut tavaraliikenteen tuotannonsuunnittelun liikenne-esimiehen tutkinnon.

Ajojärjestelijän työ ei ole yrityksessämme pöydän takana istumista ja kuormien suunnittelua. Toimenkuvaani kuuluvat erilaiset työtehtävät kuljetussuunnittelun, terminaalitöiden, varastotoimintojen sekä asiakaspalvelun ja henkilöstöasioiden parissa. Sähköposti, puhelin ja erilaiset päätelaitteet ovat käytössä päivittäin. Nämä kaikki työtehtävät yhdistettynä ”pariin muuttujaan” päivän aikana takaavat sen, ettei yksikään työpäivä ole samanlainen kuin muut. Varmasti joku voisi kuvata työympäristöä sanalla hektinen.

Koen olevani linkki joka yhdistää asiakkaamme, henkilöstömme ja työnantajani.

Olema kuulola!”

4Samuli Nykyri, pääluottamusmies, kuljettaja

”Tulin kesätöihin Kovalaisen Oulun terminaalin kuljettajaksi vuonna 2004. Pidin työstäni ja sain mahdollisuuden jatkaa syksyllä vakituisena kuljettajana. Kuljettajan tehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Jokainen päivä on uudenlainen, mikä tekee työstä mielekästä. Sähköiset työvälineet, kuten kannettava PDA-lukulaite ovat apunani jokapäiväisessä työssä. Tieto kuljetustilauksista kulkee reaaliajassa kuljettajille.

Tein vuoden 2011 tammikuulle saakka pelkästään kuljettajan työtehtäviä kunnes tulin valituksi Kuljetus Kovalainen Oy:n pääluottamusmieheksi. Kyseinen luottamustehtävä antaa näköalapaikan yrityksessämme mutta myös vastuuta. Olen yhteishenkilö työnantajan ja työntekijöiden välillä. Pidän huolen siitä että yrityksessä asiat menevät lakien ja TES:n pykälien mukaan.

Työnantajana Kuljetus Kovalainen Oy on esimerkillinen ja noudattaa sovittuja sääntöjä. Viihdyn hyvin työssäni ja aika näyttää mitä tulevaisuus tuo tullessaan.”